Ketelusan Rantaian Bekalan

Essex Furukawa bertanggungjawab untuk memahami impak rantaian bekalan kami kepada alam sekitar dan sosial, hiliran dan huluan serta akan menyampaikan pengetahuan ini secara dalaman dan luaran. Pasukan kami sedang memetakan rantaian bekalan, mengumpulkan maklumat mengenai amalan dan prestasi serta menyiasat risiko yang berpotensi, peluang peningkatan dan jurang maklumat.

Laporan Kemampanan Wawasan 2030

2030年愿景》可持续发展报告

ビジョン2030サステナビリティレポート

Arkib: Ogos 2022
アーカイブ: 2022年8月
存档:2022 年 8 月

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]