Ketelusan Rantaian Bekalan

Essex Furukawa bertanggungjawab untuk memahami impak rantaian bekalan kami kepada alam sekitar dan sosial, hiliran dan huluan serta akan menyampaikan pengetahuan ini secara dalaman dan luaran. Pasukan kami sedang memetakan rantaian bekalan, mengumpulkan maklumat mengenai amalan dan prestasi serta menyiasat risiko yang berpotensi, peluang peningkatan dan jurang maklumat.

Laporan Kemampanan Wawasan 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]