Perkongsian Matlamat Pembangunan Lestari PBB

Essex Furukawa telah menjajarkan usaha kelestariannya melalui syarikat induknya, Superior Essex, dengan usaha Matlamat Pembangunan Lestari PBB dan memberikan komitmen kepada 12 daripada 17 SDG PBB Perkongsian ini akan membolehkan organisasi kami mengenal pasti tujuan bersama dan peluang untuk bertindak dengan entiti lain, sambil bekerjasama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lestari untuk semua.

Laporan Kemampanan Wawasan 2030

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!