Pembungkusan

Kefleksibelan sememangnya kritikal untuk menyampaikan wayar magnet dengan lancar ke bahagian pengilangan, dan perkara yang sama kritikalnya ialah pelupusan bungkusannya. Atas sebab-sebab inilah, Essex Furukawa menyediakan berbilang pilihan untuk spesifikasi dan pembuangan bahan bungkusan.

Kami Menghasilkan & Menghantar Wayar Magnet Ke Mana-mana Sahaja

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]