Pembungkusan

Kefleksibelan sememangnya kritikal untuk menyampaikan wayar magnet dengan lancar ke bahagian pengilangan, dan perkara yang sama kritikalnya ialah pelupusan bungkusannya. Atas sebab-sebab inilah, Essex Furukawa menyediakan berbilang pilihan untuk spesifikasi dan pembuangan bahan bungkusan.

Kami Menghasilkan & Menghantar Wayar Magnet Ke Mana-mana Sahaja

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!