Tadbir Urus Korporat

Superior Essex dan anak syarikatnya Essex Furukawa telah memperoleh reputasi syarikat dengan integriti tertinggi - menghasilkan dan memberikan produk berkualiti dengan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Kita bangga bukan hanya dengan apa yang kita capai, tetapi juga bagaimana kita mencapai kejayaan. Reputasi ini adalah yang ingin kita lindungi. Untuk melindungi reputasi ini, kami terus berusaha untuk melayani kepentingan terbaik pelanggan, pekerja dan pemegang saham kami, sambil bersikap sebagai warga korporat yang bertanggungjawab. Komitmen ini memerlukan, antara lain, bahawa kita bertindak dengan standard etika dan undang-undang tertinggi.

Komitmen kami terhadap standard integriti tertinggi bermula dengan memastikan bahawa semua orang di seluruh organisasi Superior Essex memahami nilai-nilai teras kami - nilai-nilai yang menentukan bagaimana kita melakukan diri kita sendiri. Nilai-nilai ini adalah asas Kod Etika kami. Maklumat dan panduan tambahan terdapat dalam Piawaian Tatalaku Perniagaan kami.

Pekerja, pelanggan, vendor dan pihak berkepentingan lain mungkin mengemukakan idea, menimbulkan kebimbangan atau mengajukan pertanyaan mengenai Kod Etika kami melalui sistem pelaporan pematuhan kami.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!