Masa Depan yang Lestari, Tenaga Penggerak Kami

Wawasan 2030

Essex Furukawa dimotivasi oleh dan berdedikasi untuk Visi kami untuk mewujudkan masa depan yang lestari. Setiap keputusan, perkongsian, dan pelaburan yang kita buat sebagai syarikat akan didorong oleh tujuan bersama ini. Essex Furukawa berkomitmen untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian dalam memperbaiki masalah persekitaran yang dihadapi dunia.

Nilai Teras Inovasi Mengganggu, Pengeluaran Hijau dan Digitisasi Agile adalah tonggak di mana kita berusaha untuk mencapai Visi ini.

Budaya Korporat kami adalah asas yang dibina oleh Visi kami. Kami berfikir secara berbeza dan mendekati cabaran dengan pola pikir terkemuka industri sementara setiap strategi perniagaan yang dilaksanakan didorong oleh pertumbuhan dengan mempertimbangkan Nilai Teras kami. Kunci Nilai Teras ini adalah kerjasama. Sebagai syarikat global, multinasional, kita mesti saling menghormati dan berusaha untuk belajar agar dapat bekerjasama. 

Ketahui mengenai Inisiatif Kelestarian kami

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!