Masa Depan yang Lestari, Tenaga Penggerak Kami

Wawasan 2030

Essex Furukawa dimotivasi oleh dan berdedikasi untuk Visi kami untuk mewujudkan masa depan yang lestari. Setiap keputusan, perkongsian, dan pelaburan yang kita buat sebagai syarikat akan didorong oleh tujuan bersama ini. Essex Furukawa berkomitmen untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian dalam memperbaiki masalah persekitaran yang dihadapi dunia.

Nilai Teras Inovasi Mengganggu, Pengeluaran Hijau dan Digitisasi Agile adalah tonggak di mana kita berusaha untuk mencapai Visi ini.

Budaya Korporat kami adalah asas yang dibina oleh Visi kami. Kami berfikir secara berbeza dan mendekati cabaran dengan pola pikir terkemuka industri sementara setiap strategi perniagaan yang dilaksanakan didorong oleh pertumbuhan dengan mempertimbangkan Nilai Teras kami. Kunci Nilai Teras ini adalah kerjasama. Sebagai syarikat global, multinasional, kita mesti saling menghormati dan berusaha untuk belajar agar dapat bekerjasama.

Vision 2030 logo 3color

MATLAMAT KAMI

Pengeluaran Hijau

Misi Wawasan 2030 kami untuk pengeluaran hijau adalah untuk menjadi peneraju yang diiktiraf untuk mencipta penyelesaian mampan dalam pembuatan dawai magnet—secara global, untuk memenuhi keperluan buat masa ini dan juga untuk masa depan dan menyokong pelanggan kami dalam usaha kelestarian mereka yang berterusan.

Inovasi Mengganggu

Essex Furukawa komited untuk menyokong masa depan yang mampan untuk semua melalui Inovasi Mengganggu. Melalui kerjasama dengan pelanggan kami untuk menyokong pasaran Tenaga, Komersial & Kediaman, Perindustrian dan Automotif dalam teknologi baharu, kami dapat menyokong ekonomi karbon yang lebih rendah untuk mengurangkan kesan keseluruhan di seluruh industri ini.

Essex Furukawa akan mengukur sendiri terhadap keupayaannya untuk mewujudkan inovasi yang mengganggu dalam kaedah bahan dan pengeluaran. Ini bermakna, menjelang tahun 2030, kami mahukan:

Di samping itu, kami melihat tahun 2050 sebagai peluang untuk menjadi neutral karbon untuk semua produk baharu dan kaedah pengeluaran kami di Pusat Inovasi R&D Jepun kami.

Digitisasi tangkas

Pendigitalan bangunan, komunikasi, teknologi—sekarang dan pada masa depan—akan membolehkan kesalinghubungan semua infrastruktur untuk menyokong dunia yang lebih mampan.

 

Essex Furukawa menyokongnya melalui langkah-langkah berikut:

Integrasi Penuh

Membolehkan ekosistem digital yang terhubung, menyokong data dan rantaian bekalan yang disambungkan dengan selamat ke sistem yang boleh beroperasi, sejajar dengan piawaian industri global

Teknologi Hijau

Menentukan Green IT serta Green OT dan membangunkan platform dan teknologi yang membolehkan 100% kitar semula e-sisa dan operasi cekap kuasa

Automasi Mampan

Memperkemas proses pengumpulan data dan menjana metrik berkaitan kelestarian untuk membolehkan interaksi manusia kepada mesin yang harmoni

Impak Sosial

Membawa nilai sosial kepada komuniti yang kami berkhidmat dengan komitmen kepada Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN SDG)

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]