Kerjaya

Kejayaan kami ditakrifkan oleh kerja berpasukan. Mencapai keseimbangan kerja/kehidupan yang sihat bukanlah usaha yang kecil, oleh itu kami berjuang untuk memupuk setiap anggota pasukan global kami dengan peralatan, sumber dan sokongan yang mereka perlukan untuk berkembang—bukan sekadar dalam kerja yang mereka lakukan dengan kami, tetapi juga dalam ikhtiar hidup mereka setiap hari.

Peluang Pekerjaan Sama rata (EEO) merupakan Undang-undang

Superior Essex tidak mendiskriminasi atau mengganggu pemohon, pekerja atau bekas pekerja berdasarkan bangsa, warna kulit, agama, jantina (termasuk kehamilan, identiti jantina dan orientasi seksual), negara asal, kecacatan, umur (40 atau lebih tua), atau maklumat genetik.

Dasar Pencegahan Tindakan Balas Gangguan Diskriminasi (California) Bahasa Inggeris | Bahasa Sepanyol

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]