Laporan Usaha Wajar Superior Essex

Rantaian Bekalan Mineral – Amerika Utara

Dasar Penyumberan Strategik Superior Essex yang berkaitan dengan Sistem Rantaian Bekalan Mineral di Amerika Utara mengikuti Panduan Usaha Wajar Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan rangka kerja Risiko Lampiran II. Dasar penyumberan strategik ini bertujuan untuk memastikan perolehan mineral yang bertanggungjawab, sambil mendukung hak asasi manusia dan mencegah sumbangan ke arah konflik melalui keputusan dan amalan pembelian.Hubungi kami secara terus.

Kami tahu bukan setiap projek adalah sama dan tidak semua aplikasi mempunyai spesifikasi yang mudah untuk dipenuhi. Kami ingin bercakap dengan anda untuk memenuhi sebarang keperluan cabaran yang anda ada.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]