Sumber

Semak imbas Hasil Sumber

Tatakelakuan Pembekal (Jerman)

Kami mengharapkan pembekal kami mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankan perniagaan dengan standard etika dan undang-undang tertinggi, dengan menghormati hak semua individu dan persekitaran.

Terma dan Syarat Pesanan Pembelian - Jerman (Jerman)

Dokumen ini memberikan perincian mengenai terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Jerman kami.

Terma dan Syarat Jualan - Jerman (Jerman)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our German operations.

Buku Panduan Pengurusan Bersepadu - Jerman (Jerman)

Bidang penggunaan sistem pengurusan bersepadu​​ kami yang diterangkan dalam manual ini merujuk kepada dua lokasi Jerman Essex Germany GmbH di Bad Arolsen dan Bramsche. Ini termasuk semua unit organisasi dan fungsian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi perniagaan kami.

Dasar Korporat - Jerman (Jerman)

Matlamat utama syarikat kami adalah kejayaan ekonomi, yang mesti kami pastikan demi kepentingan pelanggan dan pekerja kami secara lestari dan jangka panjang. Asas untuk ini ialah kualiti produk dan proses kami, kepuasan pelanggan kami dan analisis pasaran yang berterusan.

Hubungi kami secara terus.

Kami tahu bukan setiap projek adalah sama dan tidak semua aplikasi mempunyai spesifikasi yang mudah untuk dipenuhi. Kami ingin bercakap dengan anda untuk memenuhi sebarang keperluan cabaran yang anda ada.

Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

[social_warfare]