Terma dan Syarat Pesanan Pembelian - Jerman (Jerman)

Dokumen ini memberikan perincian mengenai terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Jerman kami.

Terma dan Syarat Pesanan Pembelian - Jerman (Bahasa Inggeris)

Dokumen ini memberikan perincian mengenai terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Jerman kami.

Terms and Conditions of Sale – Asia Pacific (English & Chinese)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our Asia Pacific operations.

Terma dan Syarat Jualan - Jerman (Jerman)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our German operations.

Terma dan Syarat Jualan - Jerman (Inggeris)

Details the terms and conditions governing the sale of our products and services. This includes magnet/winding wire, related products and services for our German operations.

Terma dan Syarat Jualan - Serbia (Serbia)

Perincikan terma dan syarat yang mengatur penjualan produk dan perkhidmatan kami. Ini termasuk wayar magnet / belitan, produk dan perkhidmatan yang berkaitan untuk operasi Serbia kami.

Buku Panduan Pengurusan Bersepadu - Jerman (Jerman)

Bidang penggunaan sistem pengurusan bersepadu​​ kami yang diterangkan dalam manual ini merujuk kepada dua lokasi Jerman Essex Germany GmbH di Bad Arolsen dan Bramsche. Ini termasuk semua unit organisasi dan fungsian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi perniagaan kami.

Dasar Korporat - Jerman (Jerman)

Matlamat utama syarikat kami adalah kejayaan ekonomi, yang mesti kami pastikan demi kepentingan pelanggan dan pekerja kami secara lestari dan jangka panjang. Asas untuk ini ialah kualiti produk dan proses kami, kepuasan pelanggan kami dan analisis pasaran yang berterusan.

Terma dan Syarat Jualan - Serbia (Bahasa Inggeris)

Perincikan terma dan syarat yang mengatur penjualan produk dan perkhidmatan kami. Ini termasuk wayar magnet / belitan, produk dan perkhidmatan yang berkaitan untuk operasi Serbia kami.

Terma dan Syarat Pesanan Pembelian - Amerika Utara (Sepanyol)

Memberikan perincian terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Amerika Utara kami.

Terma dan Syarat Pesanan Pembelian - Amerika Utara (Inggeris)

Memberikan perincian terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Amerika Utara kami.

Purchase Order Terms and Conditions – Asia Pacific (English & Chinese)

Dokumen ini memberikan perincian mengenai terma dan syarat yang mengatur perolehan barang dan / atau perkhidmatan untuk operasi Asia Pasifik kita.